MARKA Dolina Pilicy

Nawigacja
Strona główna
Kontakt
Galeria zdjęć
Szukaj
Stowarzyszenie
· RODO
· Władze
· Lista członków LGD
· Statut
· LSR
· Rada
· Regulaminy
· Dokumenty członkowskie
Region objęty LSR
· Gmina Aleksandrów
· Gmina Inowłódz
· Gmina Czerniewice
· Gmina Drzewica
· Gmina Lubochnia
· Gmina Mniszków
· Gmina Opoczno
· Gmina Poświętne
· Gmina Rzeczyca
· Miasto i Gmina Przedbórz
· Gmina Sławno
· Miasto i Gmina Sulejów
· Gmina Tomaszów Maz.
· Gmina Wielgomłyny
· Miasto i Gmina Wolbórz

Projekty partnerskie


Wydarzenia

Leader
· LEADER 2007-2013
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Szlak Konny

Informacja o zawrtych umowach - Małe Projekty w okresie do 30.06.2012

Zgodnie z § 28 ust. 1 oraz § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z późn. zm.) Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi  informuje, że w okresie do 30.06.2012 r. w ramach złożonych wniosków:

  • dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, zostały zawarte 62 umowy przyznania pomocy na łączną kwotę dofinansowania 1 137 575,12 zł. Wysokość wypłaconych środków z tytułu tej pomocy wynosi 757 626,83 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:


L.p. Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł operacji
Przyznana kwota pomocy (w zł) Wypłacone  środki
(w zł)
1. Gmina Lubochnia
Utworzenie placu zabaw i organizacja integracyjnego pikniku rodzinnego we wsi Luboszewy
23 128,00
20 492,17
2. Gmina Lubochnia
Utworzenie placu zabaw i organizacja integracyjnego pikniku rodzinnego we wsi Nowy Jasień
23 198,00
20 867,51
3. Lokalna Organizacja
Turystyczna w Spale
Promocja i popularyzacja lokalnego dziedzictwa historycznego - publikacja książkowa "Wojenna Spała"
18 845,40
18 657,24
4. Trachta Romana
Aleksandra
Nasza kuchnia - naszą tradycją - utworzenie centrum wypieku chleba oraz organizacja warsztatów kulinarnych
24 800,00
-
5. Gmina Inowłódz
Prezydenckie tradycje Spały - wykonanie tablic informacyjnych, wydanie foldera oraz przeprowadzenie sesji popularno-naukowej
14 140,00
14 140,00
6. Gminny Ośrodek
Kultury w Lubochni
Lubocheński Konkurs Ubijania Masła
7 773,50
7 773,50
7. Ćwiertnia Aleksandra
Joanna
Muzyka i taniec - naszą tradycją
22 400,00
22 399,95
8. Gmina Mniszków
Kultywowanie miejscowych tradycji poprzez doposażenie zespołu "Jedność" oraz świetlicy wiejskiej w Prucheńsku Małym
21 769,99
21 647,73
9. Gmina Mniszków
Plac Zabaw - radość i zabawa
20 041,00
20 041,00
10. Gmina Mniszków
Święto plonów okazją do integracji
23 912,00
23 779,00
11. Gmina Mniszków
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
w Mniszkowie
25 000,00
25 000,00
12. Gmina Sulejów
Gminne Święto Plonów -
Dożynki w Gminie Sulejów 2010
17 470,36
17 379,19
13. Gmina Tomaszów Mazowiecki
Folklor jednoczy i integruje -
kultywowanie tradycji ludowych przez Zespół Ludowy Smardzewianie
11 721,49
11 721,49
14. Gmina Tomaszów Mazowiecki
Powrót do tradycji - Rozwój i promocja Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Sami Swoi z Twardej
19 910,00
19 475,17
15. Gmina Tomaszów Mazowiecki Tradycja żyje w nas - kultywowanie tradycji ludowych i promocja regionu przez Zespół Folklorystyczny "Sami Swoi" z Twardej
19 100,00
19 100,00
16. Gmina Tomaszów Mazowiecki Zespól Pieśni i Tańca "Ciebłowianie" kultywuje i promuje kulturę ludową
23 000,00
23 000,00
17. Gmina Tomaszów Mazowiecki Kultywowanie tradycji własnego regionu oraz roawój i promocja Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Mali Smardzewianie"
23 000,00
23 000,00
18. Ochotnicza Straż
Pożarna w
Smardzewicach
Rozwój i promocja orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach
22 312,00
20 143,71
19. Gmina Lubochnia
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego we wsi Emilianów
25 000,00
25 000,00
20. Gmina Lubochnia
Budowa placu zabaw we wsi Glinnik
24 780,00
18 606,00
21. Gmina Inowłódz
Wydawnictwo promocyjne Gminy Inowłódz
7 770,00
7 770,00
22. Gmina Inowłódz
Radosne dzieciństwo - plac zabaw w Spale
13 273,00
11 669,00
23. Gmina Aleksandrów
"Nasza świetlica" - zwiększenie atrakcyjności poprzez zakup wyposażenia i utwardzenie placu wokół świetlicy
24 983,18
24 983,18
24. Gmina Aleksandrów
Gminne Święto Plonów - Aleksandrów 2011
19 758,70
19 226,92
25. Gminny Ośrodek
Kultury w Lubochni
Przez cztery pory roku z Zespołem Pieśni i Tańca "Lubochnianie"
24 500,00
-
26. Miejski Ośrodek
Kultury im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu
Smaki lata - potyczki kulinarne
24 425,12
24 425,12
27. Pożarnicze Centrum Historyczno- Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu
Pożarnicze Tradycje Ziemi Wolborskiej - wystawa w Centrum Pożarniczym
10 733,10
10 733,10
28. Pożarnicze Centrum Historyczno- Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu Muzyczne korzenie Wolborza - koncerty w kolegiacie wolbrskiej
10 045,00
10 039,02
29. Gminna Biblioteka Publiczna
w Aleksandrowie
"Wsi spokojna - wsi wesoła" - prezentacja Gminy Aleksandrów poprzez wydanie albumu "Gmina Aleksandrów w obiektywie" oraz zorganizowanie warsztatów i wystawy fotograficznej
14 227,64
14 227,64
30. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Spale
Utworzenie Sali wystawowej i audio-wizualnej poprzez modernizację byłej sali katechetycznej
24 663,20
24 663,20
31. Kwiatkowska Agnieszka Iwona
Rozwój turystyki kajakowej
w Dolinie Pilicy
19 600,00
19 599,97
32. Miejski Ośrodek Kultury
w Sulejowie
Cudze chwalicie, swego nie znacie...
24 000,00
23 373,74
33. Miejski Ośrodek
Kultury im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu
Spotkania taneczne - taniec bez granic
24 950,00
24 950,00
34. Słomka Zdzisław Wojciech
Zagroda wyobraźni "Nad Czarną i Pilicą" - remont i modernizacja 100-letniej chaty
25 000,00
-
35. Gmina Lubochnia
Zakup dwóch wiat stadionowych dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych w Lubochni
8 400,00
5 922,00
36. Gminny Ośrodek Kultury
w Lubochni
"Lubocheńskie Święto Folkloru" - organizacja imprezy promocyjnej
7 936,60
-
37. Gmina Wolbórz
Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wolbórz
15 496,86
15 496,86
38. Gmina Wolbórz Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Komorniki
15 496,86
15 496,86
39. Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
Festyn integracyjny - dożynki gminne
Mniszków 2011
22 536,70
22 536,70
40. Gmina Inowłódz
Uświetnienie obchodów 500-lecia Spały poprzez zorganizowanie inscenizacji historycznej i wydanie materiałów promocyjnych Gminy Inowłódz
19 509,00
19 509,00
41. Gmina Inowłódz Przygoda z rycerstwem, Tuwimem i kulturą ludową nad Pilicą w ramach Dni Gminy Inowłódz
13 594,00
13 594,00
42. Gmina Opoczno
"Poznaj opoczyńskie" - promocja walorów turystycznych obszarów wiejskich gminy Opoczno poprzez wytyczenie i oznakowanie trasy turystycznej
13 316,00
-
43. Gmina Opoczno
"Poznaj opoczyńskie" - promocja walorów turystycznych obszarów wiejskich poprzez wydawnictwo będące przewodnikiem po trasie turystycznej na terenie gminy Opoczno oraz prowadzenie podstrony internetowej 14 990,00
-
44. Trzeciak Piotr
Zakup sprzętu pływającego celem promowania walorów turystyczno - rekreacyjnych Przedborza oraz LGD
25 000,00
-
45. Gmina Przedbórz
"Od Kazimierza Wielkiego do kugla przdborskiego" - organizacja imprezy plenerowej kultywującej walory historyczne oraz kulinarne Gminy Przedbórz
18 550,00
16 704,97
46. Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie Budowa placu zabaw integracja poprzez zabawę
w Mniszkowie
19 719,77
-
47. Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie Budowa placu zabaw "Wesoły Skrzat" w Stoku 16 132,27
-
48. Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie Budowa placu zabaw "Kraina Zabawy" w Błogiem Rządowym 
15 611,05
-
49. Gmina Inowłódz
Ludowe tradycje Brzustowa - zorganizowanie Święta Ziemniaka i doposażenie zespołu ludowego "Brzustowianie"
6 437,00
-
50. Jóźwik Agnieszka
Utworzenie strony internetowej promującej regoin Doliny Pilicy
9 450,00
-
51. Gminna Biblioteka Publiczna w Smardzewicach
Rozwój artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca "Mali Smardzewianie" - nauka tańców i pieśni ludowych regionalnych
24 500,00
-
52. Gmina Wolbórz
Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości
w Golesze Duże 
15 496,86
15 496,86
53. Gmina Wolbórz Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym w  Wolborzu
15 496,86
15 496,86
54. Gmina Przedbórz
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Zespole Placówek Oświatowych
25 000,00
-
55. Jóźwik Agnieszka Promocja gminy Inowłódz- wydanie reprintu publikacji historycznej "Inowłódz i Spała" 10 480,00 -
56. Gminny Ośrodek
Kultury w Sławnie
Spotkanie z folklorem i kuchnią staropolską - impreza integracyjna 21 617,02 21 617,02
57. Gminny Ośrodek
Kultury w Sławnie
Organizacja imprez integracyjno-kulturowych pn.:
"Święto Rodziny", "Wieczór sobótkowy"
10 451,79 -
58. Gminna Biblioteka Publiczna w Smardzewicach Impreza kulturalno-folklorystyczna
"Smardzewickie Sobótki"
11 972,80 -
59. EXTREME FUN
Damian Byczkowski
Promocja aktywnego wypoczynku nad Pilicą poprzez rozbudowanie istniejącej bazy kajakowej i poprawę jakości świadczonych usług 24 200,00 -
60. Gmina Sławno KUNICZANKA - edukacyjne spotkania z kulturą
w poszukiwaniu tradycji
17 212,00 -
61. Fundacja Rozwoju
Karate Tradycyjnego
Zakup basenu skimmerowego celem promowania walorów turystyczno-rekraacyjnych Gminy Przedbórz oraz obszaru LGD 15 041,00 -
62. PPHU Elko Elżbieta Koska Relaks w kajakach. Rozwój turystyki na szlaku Pilicy 24 700,00 -Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi  jednocześnie informuje, że pomoc nie została przyznana dla następujących wnioskodawców, zgodnie z poniższym zestawieniem:


L.p. Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł operacji
Wnioskowana kwota dofinansowania
(w zł)
1. Gminny Ośrodek Kultury
w Inowłodzu
Powrót rycerzy spod Grunwaldu -
jarmark średniowieczny
14 000,00
2. Gmina Sulejów
Z Sulejowa pod Grunwald -
obchody 600-lecia Bitwy pod
Grunwaldem
24 098,34
3. Gmina Sulejów
Z Sulejowa pod Grunwald -
obchody 600-lecia Bitwy pod
Grunwaldem
20 079,94
4. Spała Relax
Promocja Spały i okolic - rozwój
szlaku rowerowego i kajakowego
24 500,00
5. Stowarzyszenie
"Samorząd, Tradycja,
Edukacja, Rozwój"
Hubertus Spalski
24 950,00
6. Plich Wanda
Tradycje rękodzieła w Dolinie
Pilicy
10 500,00
7. Nawrocki Hieronim
Remigiusz
Rozwój i promocja turystyki wokół
Zalewu Sulejowskiego
24 950,00
8. MULTI-MED. S. C. Anna
i Jarosław Dębiec
Centrum Edukacji Lokalnej
22 932,00
9. Cichecki Kamil
Swego nie znacie - przegląd
regionalnych zespołów muzycznych,
ludowych i rozrywkowych
24 500,00
10. Piekarz Stefan
Rozwój tradycyjnego rzemiosła
artystycznego - warsztat rzeźbiarski
22 551,00
11. Słomka Zdzisław Wojciech
Zagroda wyobraźni "Nad Czarną i
Pilicą" - remont i modernizacja
wnętrza 100-letniej chaty
25 000,00
12. Powiat Tomaszowski
Aleja Twórców Ludowych Doliny Pilicy
17 111,50
13. Gmina Aleksandrów
Zwiększenie atrakcyjności świetlicy
wiejskiej w Cichominie poprzez zakup niezbędnego wyposażenia
24 833,01
14. Stowarzyszenie
"Samorząd, Tradycja,
Edukacja, Rozwój"
Oswajamy dziczyznę
24 847,00
15. Cieślik - Moczek Edyta
Bernarda
Pracownia warsztatowa -
Etnotradycje w skansenie NIEBOWO
8 650,00
16. MULTI-MED. S. C. Anna
i Jarosław Dębiec
Punkt Informacji Turystycznej 20 000,00
17. Zwierzchowski Sławomir Jarosław Wypiek tradycyjnego chleba 22 000,00
18. Klasztor OO. Franciszkanów Renowacja kościoła pw. Św. Wacława w Twardej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni przykościelnej 24 850,00
19. Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient Gra Terenowa Adventure Orient 18 191,60
20. Kwiatkowska Agnieszka Iwona Kreowanie turystyki rowerowej w Dolinie Pilicy 24 479,70
21. Nowak Elżbieta Budowa zaplecza socjano-sanitarnego dla potrzeb ośrodka kempingowego w gospodarstwie agroturystycznym -

PROW 2014-2020


Warsztaty

Nasze projekty


Projekty współpracy

PROW 2007-2013
Granty