MARKA Dolina Pilicy

Nawigacja
Strona główna
Kontakt
Galeria zdjęć
Szukaj
Stowarzyszenie
· RODO
· Władze
· Lista członków LGD
· Statut
· LSR
· Rada
· Regulaminy
· Dokumenty członkowskie
Region objęty LSR
· Gmina Aleksandrów
· Gmina Inowłódz
· Gmina Czerniewice
· Gmina Drzewica
· Gmina Lubochnia
· Gmina Mniszków
· Gmina Opoczno
· Gmina Poświętne
· Gmina Rzeczyca
· Miasto i Gmina Przedbórz
· Gmina Sławno
· Miasto i Gmina Sulejów
· Gmina Tomaszów Maz.
· Gmina Wielgomłyny
· Miasto i Gmina Wolbórz

Projekty partnerskie


Wydarzenia

Leader
· LEADER 2007-2013
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Szlak Konny

Informacja o wysokości wypłaconych środków - Małe projekty w okresie od 01.04.2012 do 30.06.2012 r.
logo
Zgodnie z § 28 ust. 1 oraz § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z późn. zm.) Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi  informuje, iż w okresie od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r. w ramach złożonych wniosków:
  • dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, zostało wystawionych 10 zleceń płatności na kwotę: 269.069,37 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:
L.p. Nazwa Beneficjenta Tytuł Kwota
i data zlecenia
1. Gmina Inowłódz
Uświetnienie obchodów 500-lecia Spały poprzez zorganizowanie inscenizacji historycznej i wydanie materiałów promocyjnych Gminy Inowłódz
19.509,00 zł 2012-04-03
2. Gminny Ośrodek Kultury
w Lubochni
Lubocheńskie Święto Folkloru - organizacja imprezy promocyjnej
7.871,15 zł 2012-05-07
3. Gmina Wolbórz
Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym w Wolborzu
15.496,86 zł 2012-05-16
4. Gmina Wolbórz
Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Komorniki 15.496,86 zł
2012-05-25
5. Gmina Wolbórz
Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wolbórz 15.496,86 zł
2012-01-24
6. Gmina Wolbórz
Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości
Golesze Duże
15.496,86 zł
2012-05-18
7. Gmina Przedbórz
Od Kazimierza Wielkiego do Kugla Przedborskiego - organizacja imprezy plenerowej kultywującej wallory historyczne oraz kulinarne gminy Przedbórz
16.704,97 zł 2012-06-11
8. Gminny Ośrodek Kultury
w Sławnie

Spotkanie z folklorem i kuchnią staropolską
- impreza integracyjna
21.617,02 zł 2012-06-05
9. Gmina Inowłódz Ludowe tradycje Brzustowa -zorganizowanie Powiatowego Święta Ziemniaka i doposażenie zespołu ludowego "Brzustowianie"
6.437,00 zł 2012-06-20
10. Gminny Ośrodek Kultury
w Sławnie
Organizacja imprez integracyjno - kulturowych
pn. "Święto Rodziny, wieczór sobótkowy"
10.451,79 zł 2012-06-27
PROW 2014-2020


Warsztaty

Nasze projekty


Projekty współpracy

PROW 2007-2013
Granty