MARKA Dolina Pilicy

Nawigacja
Strona główna
Kontakt
Galeria zdjęć
Szukaj
Stowarzyszenie
· RODO
· Władze
· Lista członków LGD
· Statut
· LSR
· Rada
· Regulaminy
· Dokumenty członkowskie
Region objęty LSR
· Gmina Aleksandrów
· Gmina Inowłódz
· Gmina Czerniewice
· Gmina Drzewica
· Gmina Lubochnia
· Gmina Mniszków
· Gmina Opoczno
· Gmina Poświętne
· Gmina Rzeczyca
· Miasto i Gmina Przedbórz
· Gmina Sławno
· Miasto i Gmina Sulejów
· Gmina Tomaszów Maz.
· Gmina Wielgomłyny
· Miasto i Gmina Wolbórz

Projekty partnerskie


Wydarzenia

Leader
· LEADER 2007-2013
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Szlak Konny

Dokumenty członkowskie
Osoby fizyczne/podmioty prawne zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia Dolina Pilicy zapraszamy do wypełnienia poniższej deklaracji członkowskiej i odesłanie jej na adres e-mail: dolinapilicy@onet.eu bądź złożenie w siedzibie biura (Stowarzyszenie Dolina Pilicy - 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 55).

 • DEKLARACJA CZŁONKOWSKA - osoba prawna  .DOC .PDF
 • DELKARACJA CZŁONKOWSKA - osoba fizyczna .DOC .PDF
 • Rekomendacja - grupa nieformalna POBIERZ
 • Rekomendacja - grupa zarejestrowana POBIERZ
 • REZYGNACJA POBIERZ
 • Rezygnacja (sektor: publiczny, społeczny, gospodarczy) POBIERZ
Składka miesięczna - 1zł
(dla sektorów: społeczny, gospodarczy, mieszkaniec, spoza obszaru)
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która łącznie spełnia:
 1. warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
 2. jest osobą zamieszkałą na obszarze objętym LSR lub działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i przedstawi rekomendację (uchwałę) zawierającą w szczególności tytuł do reprezentacji - członkostwa w Stowarzyszeniu ze strony:
  • partnera społecznego lub gospodarczego mającego siedzibę i działającego na obszarze wdrażania LSR lub
  • podmiotu sektora publicznego, którego dotyczy LSR, w tym gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, związku międzygminnego, powiatu
  lub jest osobą zamieszkałą poza obszarem objętym LSR, działającą na jego rzecz.
 3. złoży deklarację członkowską.
Osoby prawne, które były dotychczas członkami wspierającymi Stowarzyszenie Dolina Pilicy stają się członkami zwyczajnymi. Inne osoby prawne mogą według uznania być członkami zwyczajnymi lub wspierającymi.

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.


Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
 • propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,
 • przestrzegać postanowień Statutu,
 • opłacać składki członkowskie,
 • brać udział w Walnym Zebraniu Członków.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
 • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 • składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 • brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
 • wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne,
 • czynnie uczestniczyć we współpracy i wymianie doświadczeń z instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje w skutek:
 1. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
 2. wykluczenia przez Zarząd: za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia; z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
 3. cofnięcia ww. rekomendacji,
 4. śmierci.
Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenia po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym uzgodnieniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia.
Utrata niniejszego członkowstwa  następuje wskutek:
 • złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
 • wykluczenia przez Zarząd: za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia; z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia,
 • likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający mają prawo:
 • składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 • brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
PROW 2014-2020


Warsztaty

Nasze projekty
Projekty współpracy

PROW 2007-2013
Granty