Wyniki naboru 2/2019/G Turystyka
Dodane przez Admin dnia Maj 22 2019 12:44:07
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 • 2/2019/G - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

  Realizowany przez: Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej

  Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania
  :
  - Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej

  Termin składania wniosków: od dnia 12.03.2019 r. do dnia 25.03.2019 r.
WYNIKI naboru nr 2/2019/G

Treść rozszerzona
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 • 2/2019/G - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

  Realizowany przez: Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej

  Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania
  :
  - Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej

  Termin składania wniosków: od dnia 12.03.2019 r. do dnia 25.03.2019 r.
WYNIKI naboru nr 2/2019/G

- Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR
-
Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR
- Lista operacji niespełniających kryteriów merytorycznych
- Lista operacji wybranych do finansowania
- Lista operacji niewybranych do finansowania

- Protokół z posiedzenia Rady z 15.05.2019 r.