Informacja o podpisaniu umowy - Gmina Wielgomłyny
Dodane przez Admin dnia Maj 09 2019 13:29:05

prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Dnia 6 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego Członka Zarządu została podpisana umowa z Gminą Wielgomłyny na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Trzebce poprzez budowę obiektów małej architektury i remont budynku świetlicy wiejskiej.”

Podpisana umowa jest wynikiem pozytywnej oceny wniosku
o przyznanie pomocy złożonego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy z siedzibą
w Tomaszowie Mazowieckim.

umowa
Na realizacje operacji w ramach PROW 2014-2020 Gmina otrzymała wsparcie finansowe
w wysokości 63.066,00 zł.

Treść rozszerzona

prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"


Dnia 6 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego Członka Zarządu została podpisana umowa z Gminą Wielgomłyny na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Trzebce poprzez budowę obiektów małej architektury i remont budynku świetlicy wiejskiej.”


umowa
Na realizacje operacji w ramach PROW 2014-2020 Gmina otrzymała wsparcie finansowe
w wysokości 63.066,00 zł.

Podpisana umowa jest wynikiem pozytywnej oceny wniosku o przyznanie pomocy złożonego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy z siedzibą
w Tomaszowie Mazowieckim.

Gminę Wielgomłyny reprezentowała p. Bogumiła Dyktyńska Wójt Gminy oraz p. Anna Jaguścik Skarbnik Gminy.

umowa