Odstąpienie od naboru nr 2/2017/G
Dodane przez Admin dnia Sierpień 01 2017 14:48:35

prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Stowarzyszenie Dolina Pilicy pragnie poinformować, iż Rada Stowarzyszenia Dolina Pilicy Uchwałą nr IV/67/17
z dnia 25.07.2017r. postanowiła o odstąpieniu od naboru wniosków o powierzenie grantów nr 2/2017/G w zakresie „Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.

Treść rozszerzona

prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Stowarzyszenie Dolina Pilicy pragnie poinformować, iż Rada Stowarzyszenia Dolina Pilicy Uchwałą nr IV/67/17
z dnia 25.07.2017r. postanowiła o odstąpieniu od naboru wniosków o powierzenie grantów nr 2/2017/G w zakresie „Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.

W załączeniu uchwała nr IV/67/17