KOnsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju do 26.06.2021
Dodane przez Admin dnia Czerwiec 23 2021 20:49:16

prow 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Konsultacje dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach, którego planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER w załączeniu przedkładamy zmienione zapisy LSR do konsultacji społecznych.

Na propozycje z Państwa strony czekamy do 26 czerwca 2021 r. do godziny 16 00.Treść rozszerzona

prow 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Konsultacje dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach, którego planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER w załączeniu przedkładamy zmienione zapisy LSR do konsultacji społecznych.

Zmiany dotyczą zwiększenia budżetu i wskaźników realizacji LSR w ramach celu szczegółowego Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej oraz celów szczegółowych  Rozwój miejsc rekreacji i wypoczynku i Rozwój infrastruktury turystycznej.

Zgodnie z wytycznymi dot. zwiększenia budżetu LSR co najmniej 35% dodatkowych środków planowane jest na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Oznacza to, że w ramach celu Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej planuje się przeznaczyć kwotę 350 000,00 € (1 400 000,00 zł).

Środki w wysokości 396 000,00 € (1 584 000,00 zł) planuje się przeznaczyć  na realizację celu Rozwój miejsc rekreacji i wypoczynku.

Natomiast środki w wysokości 198 000,00 € (792 000,00 zł) planowane są na wsparcie infrastruktury turystycznej w ramach realizacji celu Rozwój infrastruktury turystycznej.

W związku z powyższym zmianie ulegną m. in. zapisy LSR w zakresie wskaźników, budżetu i planu działania. Zmienione sekwencje tekstu zostały wyróżnione czerwona czcionką.

Na propozycje z Państwa strony czekamy do 26 czerwca 2021 r. do godziny 16 00.

Swoje propozycje i uwagi prosimy wysyłać na adres mailowy: dolinapilicy@onet.eu na udostępnionym formularzu.

Formularz zgłaszania uwag do LSR

Zachęcamy do wyrażania swoich opinii w powyższej sprawie.

Dziękujemy.