Nawigacja
Strona główna
Kontakt
Galeria zdjęć
Szukaj
Stowarzyszenie
· Władze
· Lista członków LGD
· Statut
· LSR
· Rada
· Regulaminy
· Dokumenty członkowskie
Region objęty LSR
· Gmina Aleksandrów
· Gmina Inowłódz
· Gmina Czerniewice
· Gmina i Miasto Drzewica
· Gmina Lubochnia
· Gmina Mniszków
· Gmina Opoczno
· Gmina Poświętne
· Gmina Rzeczyca
· Miasto i Gmina Przedbórz
· Gmina Sławno
· Miasto i Gmina Sulejów
· Gmina Tomaszów Maz.
· Gmina Wielgomłyny
· Miasto i Gmina Wolbórz

Projekt partnerski

Skrzynka

Wydarzenia

Leader
· LEADER 2007-2013
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Wyniki naboru 4/2017/G

prow 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
4/2017/G - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Planowane zadania:
- zorganizowanie imprez lokalnych


Odstąpienie od naboru nr 5/2017/G

prow 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Stowarzyszenie Dolina Pilicy pragnie poinformować, iż Rada Stowarzyszenia Dolina Pilicy Uchwałą nr VI/103/17
z dnia 17.11.2017r. postanowiła o odstąpieniu od naboru wniosków o powierzenie grantów nr 5/2017/G w zakresie „Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.

Odstąpienie od naboru nr 3/2017/G

prow 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Stowarzyszenie Dolina Pilicy pragnie poinformować, iż Rada Stowarzyszenia Dolina Pilicy Uchwałą nr VI/88/17
z dnia 17.11.2017r. postanowiła o odstąpieniu od naboru wniosków o powierzenie grantów nr 3/2017/G w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

PROW 2014-2020 - Warsztaty 2018
warsztaty
PROW 2014-2020
Zgłoś zapotrzebowanie na warsztaty w swojej gminie w 2018r.

Zgodnie z Harmonogramem Planu Komunikacji Stowarzyszenie Dolina Pilicy w 2018 roku zaplanowało
17 warsztatów w 3 kategoriach tematycznych: Artystyczne, Kulinarne i Informatyczne.

Termin realizacji: 2018 rok
Ilość miejsc: 170

Dla kogo: Warsztaty przeznaczone są dla osób zamieszkujących na obszarze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Pilicy, a w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych.

Zgłoszenia należy przesyłać tylko na udostępnionym Formularzu do dnia 10.12.2017r.
Czekamy również na inne, ciekawe propozycje warsztatów!

Ogłoszenie o naborze nr 8/2017/G - GRANTY
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2017/G
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:
od dnia 27.11.2017 r. do dnia 11.12.2017r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Zakres tematyczny operacji:

  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
- wyposażenie lub doposażenie lokalnych twórców
- budowa, przebudowa, rewitalizacja, wyposażenie, oznakowanie obiektów dzidzictwa kulturowego

Limit dostępnych środków w ramach projektu grantowego: 125 668,00 zł

Wartość kwoty grantu: 5 tys. - 50 tys. zł (w tym koszty niekwalifikowalne)

Pomoc ma formę refudacji 100% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez grantobiorcę
(możliwość zaliczkowania w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych.

 

PROW 2014-2020

Warsztaty

Nasze projekty


Projekty współpracy

PROW 2007-2013
Granty

Szlak Konny